Opleiding Eerste Hulp / BHV Code 95

Duur: een dag van 7 lesuren

Het doel van de opleiding is het bewust en veilig handelen in geval van een verkeersincident (letselongeval of brand).

Wat leert u?

•zorgen voor eigen veiligheid en de omstanders 
•spoedeisende en Niet-Spoedeisende hulp verlenen
•een beginnende brand blussen
•samenwerken met professionele hulpverleningsdiensten bij een incident

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. Richtlijnen van de opleiding zijn conform CVV en NIBHV. 

Examen

Gedurende de dag worden uw vaardigheden getoetst door de docent. U maakt aan het einde van de dag een schriftelijke toets, die ter beoordeling wordt voorgelegd aan het NIBHV. Bij blijk van voldoende competentie ontvangt u een certificaat van het NIBHV.

Kosten

€ 132,95 exclusief examenkosten CCV, NIBHV, en BTW.

Schrijf u in.