Herhaling BHV

Duur: twee dagdelen

Om uw diploma Bedrijfshulpverlening geldig te houden, volgt u elk jaar een herhalingsopleiding.

Wat leert u?

Eerste hulp (spoedeisend en niet-spoedeisend)

 • benaderen van slachtoffers
 • verplaatsen van slachtoffers
 • ernstige bloedingen stelpen
 • handelen bij bewusteloosheid
 • hulp verlenen bij verslikking
 • beademen en reanimeren
 • bedienen van de AED

Brandpreventie en ontruiming

 • gevaren herkennen
 • toepassen preventieve voorzieningen
 • communiceren en communicatiemiddelen
 • ontruiming begeleiden
 • blusmiddelen gebruiken
 • blussen van een beginnende brand

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. Richtlijnen van de opleiding zijn conform NIBHV.

Examen

Gedurende de dag worden uw vaardigheden getoetst door de docent. Het behaalde NIBHV-certificaat is een jaar geldig. 

Kosten

€ 161,50 exclusief examenkosten NIBHV en exclusief BTW.

Schrijf u in.