Herhaling EHBO

Duur: 8 uur

Als u uw EHBO-diploma geldig wilt houden, dan kunt u een herhalingsopleiding volgen.

Wat leert u?

De volgende onderdelen worden herhaald:

  • slachtoffer benaderen
  • diagnose stellen
  • verplaatsen slachtoffer
  • omgaan met bewusteloosheid, verslikking, vergiftiging, botbreuken, verstuikingen en shock 
  • reanimeren en de AED bedienen
  • brandwonden behandelen

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Het examen

Gedurende de opleiding worden uw vaardigheden getoetst door de docent. 

Kosten

€ 195,50 exclusief examenkosten Oranje Kruis en exclusief BTW.

Schrijf u in.