Herhaling Reanimatie en AED-bediener

Duur: 2 uur

Om uw diploma Reanimatie/AED-bediener geldig te houden, kunt u elk jaar een herhalingsopleiding volgen

  • alarmeren hulpdiensten en omstanders (binnen en buiten het bedrijf)
  • benaderen en stabiliseren slachtoffer
  • hulp verlenen bij verslikking en verstikking
  • omgaan met bewusteloosheid
  • reanimeren
  • bediening van de AED

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. De opleiding wordt gegeven conform richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting / Nederlandse Reanimatie Raad.

Het examen

Gedurende de opleiding worden uw vaardigheden getoetst door de docent. Het diploma Reanimatie/AED-bediener is een jaar geldig.

Kosten

€ 52,50 exclusief examenkosten NRR en exclusief BTW.

Opleidingsdata en inschrijfmogelijkheid volgen nog.