Opleiding Reanimatie en AED-bediener

Duur: 4 uur

Wat leert u?

Tijdens deze opleiding leert u reanimeren en een Automatische Electronische Defibrilator (AED) bedienen.

  • alarmeren hulpdiensten en omstanders (binnen en buiten het bedrijf)
  • benaderen en stabiliseren slachtoffer
  • hulp verlenen bij verslikking en verstikking
  • omgaan met bewusteloosheid
  • reanimeren
  • bediening van de AED

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. De opleiding wordt gegeven conform richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting / Nederlandse Reanimatie Raad.

Het examen

Aan het eind van de dag vindt een praktijkexamen plaats, dat afgenomen wordt door de docent. Het diploma Reanimatie/AED-bediener is een jaar geldig. 

Kosten

€ 83,50 exclusief examenkosten NRR en exclusief BTW.

Opleidingsdata en inschrijfmogelijkheid volgen nog.