Opleiding BHV

Duur: twee dagen.

Als er in een bedrijf iets gebeurt dan zijn het Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) die actie ondernemen. Denk aan het blussen van een beginnende brand, het verbinden van een wond, een ontruiming begeleiden en de hulpdiensten inschakelen.

Wat leert u?

Eerste hulp (spoedeisend en niet-spoedeisend)

 • benaderen van slachtoffers
 • verplaatsen van slachtoffers
 • ernstige bloedingen stelpen
 • handelen bij bewusteloosheid
 • hulp verlenen bij verslikking
 • beademen en reanimeren
 • bedienen van de AED 

Brandpreventie en ontruiming

 • gevaren herkennen
 • toepassen preventieve voorzieningen
 • communiceren en communicatiemiddelen
 • ontruiming begeleiden
 • blusmiddelen gebruiken
 • blussen van een beginnende brand

Opleiding

De groep bestaat bestaat uit maximaal 15 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. De opleiding gebeurt conform de richtlijnen van het NIBHV en is inclusief lesmateriaal.

Examen

Het examen bestaat uit twee delen. Een praktijkexamen dat wordt afgenomen door de docent, en een schriftelijk examen. Examinering gebeurt volgens de richtlijnen van het NIBHV. Het diploma is een jaar geldig.

Kosten

€ 279,95 exclusief examenkosten NIBHV en exclusief BTW.

Schrijf u in.