Opleiding EHBO

Duur: 20 uur.

Wat leert u?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een val, een brand, een verslikking. Tijdens de Opleiding EHBO leert u hoe u het best kunt handelen bij spoedeisende en niet-spoedeisende gevallen.

  • slachtoffer benaderen
  • deskundigen alarmeren
  • diagnose stellen
  • verplaatsen slachtoffer
  • omgaan met bewusteloosheid, verslikking, vergiftiging, botbreuken, verstuikingen en shock 
  • reanimeren en de AED bedienen
  • brandwonden behandelen

De opleiding

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers waarbij Realert zorg draagt voor een geschikt leslokaal en catering. De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Het examen

Het examen wordt afgenomen door een team van het Oranje Kruis. Tijdens het examen behandelt u enkele slachtoffers. Over de slachtoffers en hun letsels worden theorievragen gesteld. 

Kosten

€ 487,00 exclusief examenkosten Oranje Kruis en exclusief BTW.

Opleidingsdata en inschrijfmogelijkheid volgen nog.