Opleiding EHBO via e-learning

Duur: 20 uur. 8 uur zelfstudie (via e-learning) en 12 uur praktijk.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een val, een brand, een verslikking. Tijdens de Opleiding EHBO leert u hoe u het best kunt handelen bij spoedeisende en niet-spoedeisende gevallen.

Wat leert u?

  • slachtoffer benaderen
  • alarmeren deskundigen
  • diagnose stellen
  • verplaatsen slachtoffer
  • omgaan met bewusteloosheid, verslikking, vergiftiging, botbreuken, verstuikingen en shock
  • reanimeren en de AED bedienen
  • brandwonden behandelen

Opleiding

De inhoud van het e-learningprogramma is hetzelfde als de klassieke EHBO-opleiding. Het verschil is de opzet. U doorloopt zelfstandig een e-learning programma van het Oranje Kruis. Na inschrijving via de website van Realert ontvangt u een inlogcode voor het e-learningprogramma. U heeft vervolgens een jaar de tijd om dit zelfstandig door te werken. Het doorlopen van het e-learningprogramma duurt 6 tot 8 uur. Realert draagt zorg voor een geschikt leslokaal en catering.

Examen

Aan het eind van het e-learningprogramma vindt een digitale toets plaats. Als u die haalt ontvangt u een theoriebewijs. Met dit theoriebewijs kunt u deelnemen aan het praktijkgedeelte (12 uur). Aan het eind van het praktijkgedeelte vindt een examen plaats, dat wordt afgenomen door een examencommissie van het Oranje Kruis. 

Kosten

€ 287,00 exclusief examenkosten Oranje Kruis en exclusief BTW.

Schrijf u in.