Opleiding ploegleider

Duur: 16 uur, verdeeld over twee dagen.

De opleiding Ploegleider BHV leidt medewerkers op tot leidinggevende van de BHV-ploeg.

Wat leert u?

 • situatie beoordelen op veiligheid en gevaren in kaart brengen
 • voorkomen van gevolgschade 
 • inzet voorbereiden
 • paraatheid oefenen
 • rapporteren en evalueren van de oefeningen
 • hulpmiddelen operationeel houden
 • werken met meld- en verbindingsapparatuur
 • beleid en organisatie bedrijfshulpverlening
 • toepassen Arbo-wet
 • communicatie intern en extern
 • table-top oefeningen gericht op diverse inzet scenario’s

De opleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen dient u over een geldig BHV-diploma te beschikken. De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV. Realert draagt zorg voor een geschikt leslokaal en catering.

Het examen

Het theorie en praktijkexamen wordt afgenomen door de instructeur. Tijdens het tweede gedeelte van een cursus vindt een theorietoets en een praktijktoets plaats.
 • de theorietoets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen
 • de praktijktoets bestaat uit het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een inzet-oefening van enkele BHV'ers

Kosten

€ 304,00 exclusief examenkosten NIBHV en exclusief BTW.

Schrijf u in.